Uchwała Nr LXX/397/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

LXX.397.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-25 22:41:56 | Data modyfikacji: 2023-05-25 22:42:42.
Uchwała Nr LXX/398/2023 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z dnia 30
grudnia 2022 roku na rok 2023

LXX.398.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-25 22:42:22.
Data wprowadzenia: 2023-05-25 22:42:22
Opublikowane przez: Marcin Teske