Uchwała nr XXV/158/2020 w sprawie przyjęcia
„Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy
Solec nad Wisłą za rok 2019”
 Uchwała XXV.158.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:20:04.
Uchwała nr XXV/159/2020 w sprawie pozostawienia
bez rozpatrzenia petycji złożonej przez
Koalicję Polska Wolna od 5G
 Uchwała XXV.159.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:21:56.
Uchwała nr XXV/160/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości położonej w
Solcu nad Wisłą
 Uchwała XXV.160.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:30:41.
Uchwała nr XXV/161/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą
na okres 99 lat
 Uchwała XXV.161.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:32:31.
Uchwała nr XXV/162/2020 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Solec nad Wisłą
 Uchwała XXV.162.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:36:04.
Uchwała nr XXV/163/2020 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy
 Uchwala XXV.163.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:38:15 | Data modyfikacji: 2020-06-05 21:48:25.
Uchwała nr XXV/164/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości `na
okres dłuższy niż 3 lata
 Uchwała XXV.164.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:39:02.
Uchwała nr XXV/165/2020 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2020-2027
 Uchwala XXV.165.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:41:11 | Data modyfikacji: 2020-06-05 21:50:50.
Uchwała nr XXV/166/2020 w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia
30 grudnia 2019 roku na rok 2020
 Uchwala XXV.166.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:42:25 | Data modyfikacji: 2020-06-05 21:53:33.
Uchwała nr XXV/167/2020 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 Uchwała XXV.167.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:43:07.
Data wprowadzenia: 2020-06-05 21:43:07
Opublikowane przez: Marcin Teske