Uchwała nr XIII.91.2019 w sprawie nadania Statutu
Gminnej Biblioteki w Solcu nad Wisłą
 Uchwała nr XIII.91.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 12:42:55 | Data modyfikacji: 2019-09-03 12:44:49.
Uchwała nr XIII.92.2019 w sprawie przyjęcia
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad
Wisłą
 Uchwała nr XIII.92.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 12:56:24.
Uchwała nr XIII.93.2019 w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w
Radomiu informacji o kandydatach na ławników
 Uchwała nr XIII.93.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:07:03.
Uchwała nr XIII.94.2019 w sprawie zmiany uchwały
nr XLIX.272.2014r Rady Gminy w solcu nad Wisłą z
dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych...
 Uchwala nr XIII.94.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:23:44.
Uchwała nr XIII.95.2019 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie środków trwałych Zakładu
Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą
 Uchwala nr XIII.95.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:25:14.
Uchwała nr XIII.96.2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr IV.35.2018 z dnia 28 grudnia
2018 roku na rok 2019
 Uchwala nr XIII. 96.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:29:14.
Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:29:14
Opublikowane przez: Marcin Teske