Uchwała nr L/304/2022 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na lata
2022-2026

Uchwała L.304.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-07 19:50:39.
Uchwała nr L/305/2022 trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała L.305.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-07 19:59:01.
Uchwała nr L/306/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
położonej w miejscowości Sadkowice o
powierzchni całkowitej ok. 8,50 ha oznaczonej w
ewidencji gruntów numerem 679

Uchwała L.306.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-07 20:00:39 | Data modyfikacji: 2022-04-07 20:02:07.
Uchwała Nr L/307/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

Uchwała L.307.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-07 20:04:00.
Uchwała Nr L/308/2022 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z dnia 31
grudnia 2021 roku na rok 2022

Uchwała L.308.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-07 20:06:34.
Uchwała Nr L/309/2022 w sprawie Funduszu
Sołeckiego na rok 2023

Uchwała L.309.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-07 20:11:45 | Data modyfikacji: 2022-04-07 20:12:17.
Data wprowadzenia: 2022-04-07 20:11:45
Data modyfikacji: 2022-04-07 20:12:17
Opublikowane przez: Marcin Teske