Uchwała Nr LXXVIII/449/2023 w sprawie pokrycia
części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała Nr LXXVIII.449.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-21 17:30:24.
Uchwała Nr LXXVIII/450/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała Nr LXXVIII.450.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-21 17:30:57.
Uchwała Nr LXXVIII/451/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała Nr LXXVIII.451.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-21 17:31:23.
Data wprowadzenia: 2023-12-21 17:31:23
Opublikowane przez: Marcin Teske