a) Uchwała nr XXI/132/2020 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
rok 2020.
 Uchwała Nr XXI.132.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:01:55.
b) Uchwała nr XXI/133/2020 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki,
Budżetu i Finansów na rok 2020.
 Uchwała Nr XXI.133.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:03:21.
c) Uchwała nr XXI/134/2020 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rolnej, Handlu i
Usług na rok 2020.
 Uchwała Nr XXI.134.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:04:50.
d) Uchwała nr XXI/135/2020 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty,
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy
na rok 2020.
 Uchwała Nr XXI.135.2020..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:08:27.
e) Uchwała nr XXI/136/2020 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 Uchwała Nr XXI.136.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:09:59.
f) Uchwała nr XXI/137/2020 w sprawie podziału
środków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2020 roku.
 Uchwała Nr XXI.137.2020r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:14:41.
g) Uchwała Nr XXI/138/2020 w sprawie określenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg
 Uchwała Nr XXI.138.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:16:06.
h) Uchwała Nr XXI/139/2020 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2020-2027.
 Uchwała Nr XXI.139.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:17:50.
i) Uchwała Nr XXI/140/2020 w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia
30 grudnia 2019 roku na rok 2020
 Uchwała Nr XXI.140.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:19:19.
Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:19:19
Opublikowane przez: Marcin Teske