Uchwała nr XXXV/214/2021 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Solcu nad Wisłą na rok 2021

Uchwała nr XXXV.214.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-04 19:56:18.
Uchwała nr XXXV/215/2021 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i
Finansów Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na
rok 2021

Uchwała nr XXXV.215.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-04 19:58:58.
Uchwała nr XXXV/216/2021 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług Rady
Miejskiej w Solcu nad Wisłą na rok 2021

Uchwała nr XXXV.216.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-04 20:00:29.
Uchwała nr XXXV/217/2021 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz Promocji Gminy Rady Miejskiej w
Solcu nad Wisłą na rok 2021

Uchwała nr XXXV.217.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-04 20:01:46.
Uchwała Nr XXXV/218/2021 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi
SARS-Cov-2

Uchwała nr XXXV.218.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-04 20:04:05.
Uchwała Nr XXXV/219/2021 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała nr XXXV.219.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-04 20:05:34.
Uchwała Nr XXXV/220/2021 sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXXV.220.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-04 20:06:45.
Uchwała Nr XXXV/221/2021 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXIII/210/2020 z
dnia 31 grudnia 2020 roku na rok 2021

Uchwała nr XXXV.221.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-04 20:08:26.
Uchwała Nr XXXV/222/2021 w sprawie ustalenia
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Uchwała nr XXXV.222.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-04 20:09:50.
Uchwała Nr XXXV/223/2021 w sprawie: zmiany
uchwały Nr XXXIII/202/2020 Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą w 2021 roku

Uchwała nr XXXV.223.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-04 20:11:24.
Data wprowadzenia: 2021-02-04 20:11:24
Opublikowane przez: Marcin Teske