Uchwała nr LXXI/399/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie prawa do nakładów i
przeniesienia posiadania samoistnego

Uchwał LXXI.399.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-06 17:54:16.
Uchwała nr LXXI/400/2023 przyjęcia sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z
realizacji programu współpracy Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2022

Uchwała LXXI.400.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-06 18:04:33.
Uchwała Nr LXXI/401/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała LXXI.401.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-06 22:45:12.
Uchwała Nr LXXI/402/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała LXXI.402.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-06 22:47:27.
Data wprowadzenia: 2023-06-06 22:47:27
Opublikowane przez: Marcin Teske