Uchwała Nr XLVII/277/2021 w sprawie przyjęcia
Planu Pracy Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na
2022 rok

Uchwała Nr XLVII.277.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-05 23:10:35.
Uchwała nr XLVII/278/2021 w sprawie uchwalenia
Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022

Uchwała Nr XLVII.278.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-05 23:12:43.
Uchwała Nr XLVII/279/2021 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2021-2027

Uchwała Nr XLVII.279.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-05 23:14:21.
Uchwała Nr XLVII/280/2021 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXIII/210/2020 z
dnia 31 grudnia 2020 roku na rok 2021

Uchwała Nr XLVII.280.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-05 23:15:54.
Uchwała Nr XLVII/281/2021 - Uchwała Budżetowa
na 2022 rok

Uchwała Nr XLVII.281.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-05 23:17:55.
Uchwała Nr XLVII/282/2021 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2027

Uchwała XLVII.282.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-05 23:20:23.
Uchwała Nr XLVII/283/2021 w sprawie przyjęcia
„Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą na lata 2021−2024 z
perspektywą do roku 2028”

Uchwała Nr XLVII.283.2021.pdf

Załącznik do uchwały nr XVLII.283.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-05 23:26:06.
Uchwała Nr XLVII/284/2021 w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Kolonia Pawłowice i Kazimierówka

Uchwała Nr XLVII.284.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-05 23:28:18.
Uchwała Nr XLVII/285/2021 w sprawie diet radnych
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Uchwała Nr XLVII.285.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-05 23:29:39.
Data wprowadzenia: 2022-01-05 23:29:39
Opublikowane przez: Marcin Teske