Uchwała nr XXII/141/2020 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego
 Uchwala XXII.141.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-08 17:33:45 | Data modyfikacji: 2020-03-08 17:46:23.
Uchwała nr XXII/142/2020 zmieniająca uchwałę w
sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwala XXII.142.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-08 17:35:23 | Data modyfikacji: 2020-03-08 17:46:34.
Uchwała nr XXII/143/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso
 Uchwala XXII.143.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-08 17:37:17.
Uchwała nr XXII/144/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres
dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas
dłuższy niż 3 lata
 Uchwala XXII.144.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-08 17:39:09.
Uchwała Nr XXII/145/2020 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2020-2027
 Uchwala XXII.145.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-08 17:45:26 | Data modyfikacji: 2020-03-08 17:49:06.
Uchwała Nr XXII/146/2020 w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia
30 grudnia 2019 roku na rok 2020
 Uchwala XXII.146.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-08 17:46:08 | Data modyfikacji: 2020-03-08 17:51:51.
Data wprowadzenia: 2020-03-08 17:46:08
Data modyfikacji: 2020-03-08 17:51:51
Opublikowane przez: Marcin Teske