Uchwała Nr LXXIV/416/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres
dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas
dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr LXXIV.416.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-06 23:58:19.
Uchwała Nr LXXIV/417/2023 w sprawie trybu i
sposobu powoływania oraz odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy Domowej na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr LXXIV.417.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-07 00:00:01.
Uchwała Nr LXXIV/418/2023 zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą

Uchwała nr LXXIV.418.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-07 00:01:45.
Uchwała Nr LXXIV/419/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała nr LXXIV.419.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-07 00:03:11.
Uchwała Nr LXXIV/420/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała nr LXXIV.420.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-07 00:06:07.
Data wprowadzenia: 2023-09-07 00:06:07
Opublikowane przez: Marcin Teske