Uchwała Nr XXVI/168/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości położonej w
Sadkowicach służebnością drogi koniecznej
 Uchwała Nr XXVI.168.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:40:21.
Uchwała Nr XXVI/169/2020 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2020-2027
 Uchawła XXVI.169.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:41:50.
Uchwała nr XXVI/170/2020 w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia
30 grudnia 2019 roku na rok 2020
 Uchawła Nr XXVI.170.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:42:56.
Uchwała nr XXVI/171/2020 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Solec nad Wisłą wotum zaufania
 Uchwała Nr XXVI.171.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:44:09.
Uchwała nr XXVI/172/2020 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019
rok
 Uchwała Nr XXVI.172.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:45:35.
Uchwała nr XXVI/173/2020 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2019
 Uchwała Nr XXVI.173.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:46:55.
Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:46:55
Opublikowane przez: Marcin Teske