Uchwała Nr XIV/97/2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2019-2027
 Uchwała nr XIV.97.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-03 13:31:08 | Data modyfikacji: 2019-10-03 13:47:15.
Uchwała Nr XIV/98/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia
2018 roku na rok 2019
 Uchwała nr XIV.98.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-03 13:37:40 | Data modyfikacji: 2019-10-03 13:50:13.
Uchwała Nr XIV/99/2019 w sprawie zmiany w
Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad
Wisłą
 Uchwała nr XIV.99.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-03 13:38:50.
Uchwała Nr XIV/100/2019 w sprawie przeprowadzenia
z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą
konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu
miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 Uchwała nr XIV.100.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-03 13:40:43.
Uchwała Nr XIV/101/2019 w sprawie zmiany Statutu
Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą
 Uchwała nr XIV.101.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-03 13:43:14 | Data modyfikacji: 2019-10-03 14:01:27.
Data wprowadzenia: 2019-10-03 13:43:14
Data modyfikacji: 2019-10-03 14:01:27
Opublikowane przez: Marcin Teske