Uchwała Nr XXVII/174/2020 w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Solec nad Wisłą
 Uchwała Nr XXVII.174.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-04 18:31:10.
Uchwała Nr XXVII/175/2020 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2020-2027
 Uchwała Nr XXVII.175.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-04 18:32:41.
Uchwała Nr XXVII/176/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia
30 grudnia 2019 roku na rok 2020
 Uchwała Nr XXVII.176.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-04 18:33:51.
Data wprowadzenia: 2020-08-04 18:33:51
Opublikowane przez: Marcin Teske