Uchwała Nr LXIII/363/2022 w sprawie przyjęcia
Planu Pracy Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na
2023 rok
 Uchwała nr LXIII.363.2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-09 21:54:50 | Data modyfikacji: 2023-01-09 22:00:16.
Uchwała nr LXIII/364/2022 w sprawie uchwalenia
Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2023

Uchwała nr LXIII.364.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-09 21:55:28.
Uchwała Nr LXIII/365/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

Uchwała nr LXIII.365.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-09 21:56:10 | Data modyfikacji: 2023-01-09 22:42:55.
Uchwała Nr LXIII/366/2022 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z
dnia 31 grudnia 2021 roku na rok 2022

Uchwała nr LXIII.366.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-09 21:57:03.
Uchwała Nr LXIII/367/2022 - Uchwała Budżetowa
na 2023 rok

Uchwała nr LXIII.367.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-09 21:57:22.
Uchwała Nr LXIII/368/2022 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2027

Uchwała nr LXIII.368.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-09 21:58:33.
Data wprowadzenia: 2023-01-09 21:58:33
Opublikowane przez: Marcin Teske