Uchwała Nr VI.49.2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr IV.35.2018 z dnia 28 grudnia
218 roku na rok 2019
 Uchwała Nr VI.49.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:13:49.
Uchwała Nr VI.50.2019 w sprawie podziału
środków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2019 roku
 Uchwała Nr VI.50.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:15:00.
Uchwała Nr VI.51.2019 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej oraz osoby
objęte rządowym programem Posiłek w szkole i w
domu na lata 2019-2023
 Uchwała Nr VI.51.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:16:26.
Uchwała Nr VI.52.2019 w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia inkaso
 Uchwała Nr VI.52.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:17:32.
Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:17:32
Opublikowane przez: Marcin Teske