Uchwała nr II/5/2024 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Solcu nad Wisłą

Uchwała nr III.5.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-24 13:52:17.
Uchwała nr II/6/2024 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Uchwała nr III.6.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-24 13:52:41.
Uchwała nr II/7/2024 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Uchwała nr III.7.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-24 13:52:59.
Uchwała nr II/8/2024 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Uchwała nr III.8.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-24 13:53:26.
Uchwała nr II/9/2024 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Uchwała nr III.9.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-24 13:53:55.
Uchwała nr II/10/2024 w sprawie powołania
składu osobowego Komisji Rolnej, Handlu i Usług
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Uchwała nr III.10.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-24 13:54:16.
Uchwała nr II/11/2024 w sprawie powołania
składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i
Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy Rady
Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Uchwała nr III.11.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-24 13:54:33.
Uchwała nr II/12/2024 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą

Uchwała nr III.12.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-24 13:54:52.
Data wprowadzenia: 2024-05-24 13:54:52
Opublikowane przez: Marcin Teske