Uchwała Nr LXXII/403/2023 w sprawie przyjęcia
„Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy
Solec nad Wisłą za rok 2022”

Uchwała nr LXXII.403.2023.pdf

Załącznik do uchwały nr LXXII.403.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-07 22:44:35.
Uchwała Nr LXXII/404/2023 w sprawie wyrażenia
woli kontynuacji członkowska w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Uchwała nr LXXII.404.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-07 22:47:27.
Uchwała Nr LXXII/405/2023 w sprawie powołania
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników

Uchwała nr LXXII.405.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-07 22:48:52.
Uchwała Nr LXXII/406/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała nr LXXII.406.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-07 22:50:07.
Uchwała Nr LXXII/407/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała nr LXXII.407.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-07 22:52:16.
Uchwała nr LXXII/408/2023 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi wotum zaufania

Uchwała nr LXXII.408.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-07 22:55:05.
Uchwała nr LXXII/409/2023 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.

Uchwała nr LXXII.409.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-07 22:57:40.
Uchwała nr LXXII/410/2023 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2022 r.

Uchwała nr LXXII.410.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-07 22:59:55.
Uchwała nr LXXII/411/2023 w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego

Uchwała nr LXXII.411.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-07 23:01:23 | Data modyfikacji: 2023-07-07 23:03:47.
Data wprowadzenia: 2023-07-07 23:01:23
Data modyfikacji: 2023-07-07 23:03:47
Opublikowane przez: Marcin Teske