Uchwała nr LXXXIII/483/2024 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę gruntu na okres 3 lat i
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy

Uchwała LXXXIII.483.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-03 16:37:56.
Uchwała nr LXXXIII/484/2024 w sprawie powierzenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i
opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała nr LXXXIII.484.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-03 16:38:24.
Uchwała Nr LXXXIII/485/2024 w sprawie Funduszu
Sołeckiego na rok 2025

Uchwała nr LXXXIII.485.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-03 16:38:45.
Uchwała Nr LXXXIII/486/2024 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2024-2027

Uchwała nr LXXXIII.486.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-03 16:39:10.
Uchwała Nr LXXXIII/487/2024 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXXIX/457/2023 z
dnia 28 grudnia 2023 roku na rok 2024

Uchwała nr LXXXIII.487.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-03 16:39:34.
Data wprowadzenia: 2024-04-03 16:39:34
Opublikowane przez: Marcin Teske