Uchwała Nr V.38.2019 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej
 Uchwała Nr V.38.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-02-05 17:52:51 | Data modyfikacji: 2019-02-05 17:56:14.
Uchwała Nr V.39.2019 w sprawie zatwierdzenia
Palnu Parcy Komisji Gospodarki, Budżetu i
Finansów
 Uchwała Nr V.39.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-02-05 17:54:18.
Uchwała Nr V.40.2019 w sprawie zatwierdzenia
Palnu Paracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług
 Uchwała Nr V.40.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-02-05 17:57:49.
Uchwała Nr V.41.2019 w sprawie zatwierdzenia
Palnu Parcy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz Promocji Gminy
 Uchwała Nr V.41.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-02-05 17:59:54.
Uchwała Nr V.42.2019 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 Uchwała Nr V.42.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-02-05 18:01:21.
Uchwała Nr V.43.2019 w sprawie zmiany
załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIX.263.2018
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca
2018 r.Uchwała Nr V.43.2019 w sprawie zmiany
załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIX.263.2018
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca
2018 r.
 Uchwała Nr V.43.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-02-05 18:02:18.
Uchwała Nr V.44.2019 w w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Nr IV.35.2019 z dnia 28
grudnia 2018 roku na rok 2019
 Uchwała Nr V.44.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:02:24.
Uchwała Nr V.45.2019 w sprawie ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych
 Uchwała Nr V.45.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:04:39.
Uchwała Nr V.46.2019 w sprawie wyrażenia zgody
na likwidację ze stanu środków trwałych
budynku szkoły w Sadkowicach
 Uchwała Nr V.46.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:06:13.
Uchwała Nr V.47.2019 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Fiansowej Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwała Nr V.47.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:07:49.
Uchwała Nr V.48.2019 w sprawie wyrazenia zgody
na likwidację ze stanu środków trwałych
koparko-ładowarki
 Uchwała Nr V.48.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:09:23.
Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:09:23
Opublikowane przez: Marcin Teske