Uchwała Nr LXXV/421/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała nr LXXV.421.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-05 18:59:02.
Uchwała Nr LXXV/422/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała nr LXXV.422.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-05 18:59:33.
Uchwała Nr LXXV/423/2023 w sprawie wyboru
przedstawiciela Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Uchwała nr LXXV.423.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-05 19:00:09.
Data wprowadzenia: 2023-10-05 19:00:09
Opublikowane przez: Marcin Teske