Uchwała Nr XLV/265/2021 w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2022 rok

Uchwała Nr XLV.265.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-07 19:19:43.
Uchwała Nr XLV/266/2021 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok

Uchwała Nr XLV.266.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-07 19:21:53.
Uchwała Nr XLV/267/2021 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna dla celów
wymiaru podatku leśnego na rok 2022

Uchwała Nr XLV.267.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-07 19:24:00.
Uchwała Nr XLV/268/2021 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Solec
nad Wisłą

Uchwała Nr XLV.268.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-07 19:25:19.
Uchwała Nr XLV/269/2021 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2021-2027

Uchwała Nr XLV.269.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-07 19:26:43.
Uchwała Nr XLV/270/2021 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XXXIII/210/2020 z dnia 31
grudnia 2020 roku na rok 2021

Uchwała Nr XLV.270.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-07 19:28:19.
Uchwała Nr XLV/271/2021 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Miasta
i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała Nr XLV.271.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-07 19:29:56.
Uchwała Nr XLV/272/2021 w sprawie pokrycia
części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała Nr XLV.272.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-07 19:31:27.
Data wprowadzenia: 2021-12-07 19:31:27
Opublikowane przez: Marcin Teske