Uchwała Nr LVII/332/2022 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec nad
Wisłą w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr LVII.332.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-06 21:21:19.
Uchwała Nr LVII/333/2022 w sprawie poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr LVII.333.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-06 21:26:44.
Uchwała Nr LVII/334/2022 w sprawie poboru podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr LVII.334.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-06 21:44:00.
Uchwała Nr LVII/335/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

Uchwała nr LVII.335.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-06 21:45:46.
Uchwała Nr LVII/336/2022 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z
dnia 31 grudnia 2021 roku na rok 2022

Uchwała LVII.336.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-06 21:49:26.
Data wprowadzenia: 2022-09-06 21:49:26
Opublikowane przez: Marcin Teske