Uchwała Nr LXXXII/481/2024 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2024-2027

Uchwała Nr LXXXII.481.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-21 16:07:20.
Uchwała Nr LXXXII/482/2024 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXXIX/457/2023 z
dnia 28 grudnia 2023 roku na rok 2024

Uchwała Nr LXXXII.482.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-21 16:10:30.
Data wprowadzenia: 2024-03-21 16:10:30
Opublikowane przez: Marcin Teske