Uchwała Nr LXXVI/424/2023 w sprawie regulaminu
głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych

Uchwała nr LXXVI.424.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-31 15:03:31.
Uchwała Nr LXXVI/425/2023 w sprawie wyboru
ławników do sądów powszechnych

Uchwała nr LXXVI.425.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-31 15:03:55.
Uchwała Nr LXXVI/426/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała nr LXXVI.426.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-31 15:04:24.
Uchwała Nr LXXVI/427/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr LXXVI.427.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-31 15:04:43.
Uchwała Nr LXXVI/428/2023 zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą

Uchwała nr LXXVI.428.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-31 15:05:06.
Uchwała Nr LXXVI/429/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała nr LXXVI.429.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-31 15:06:00.
Uchwała Nr LXXVI/430/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała nr LXXVI.430.2023 pdf.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-31 15:06:21.
Uchwała Nr LXXVI/431/2023 w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego

Uchwała nr LXXVI.431.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-31 15:07:46.
Data wprowadzenia: 2023-10-31 15:07:46
Opublikowane przez: Marcin Teske