Uchwała nr LXXX/460/2024 w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr LXXX.460.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:45:39.
Uchwała nr LXXX/461/2024 w sprawie przyjęcia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą

Uchwała Nr LXXX.461.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:46:06.
Uchwała nr LXXX/462/2024 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy
Domowej na lata 2024-2030

Uchwała Nr LXXX.462.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:46:31.
Uchwała nr LXXX/463/2024 w sprawie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała Nr LXXX.463.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:46:59.
Uchwała nr LXXX/464/2024 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024

Uchwała Nr LXXX.464.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:47:19.
Uchwała nr LXXX/465/2024 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i
Finansów Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na
rok 2024

Uchwała Nr LXXX.465.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:47:42.
Uchwała nr LXXX/466/2024 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług Rady
Miejskiej w Solcu nad Wisłą na rok 2024

Uchwała Nr LXXX.466.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:48:16.
Uchwała nr LXXX/467/2024 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz Promocji Gminy Rady Miejskiej w
Solcu nad Wisłą na rok 2024

Uchwała Nr LXXX.467.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:48:49.
Uchwała Nr LXXX/468/2024 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2024-2027

Uchwała Nr LXXX.468.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:59:17.
Uchwała Nr LXXX/469/2024 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXXIX/457/2023 z
dnia 28 grudnia 2023 roku na rok 2024

Uchwała Nr LXXX.469.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:59:51.
Data wprowadzenia: 2024-02-06 17:59:51
Opublikowane przez: Marcin Teske