Uchwała Nr XIX/122/2019 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec nad
Wisłą w roku szkolnym 2019/2020
 Uchwala XIX.122.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-27 18:39:25 | Data modyfikacji: 2019-12-27 18:44:37.
Uchwała Nr XIX/123/2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2019-2027
 Uchwala XIX.123.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-27 18:41:39 | Data modyfikacji: 2019-12-27 18:51:05.
Uchwała Nr XIX/124/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia
2018 roku na rok 2019
 Uchwala XIX.124.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-27 18:46:59 | Data modyfikacji: 2019-12-27 18:52:33.
Uchwała Nr XIX/125/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIX/272/2014r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków
 Uchwała XIX.125.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-27 18:47:52.
Data wprowadzenia: 2019-12-27 18:47:52
Opublikowane przez: Marcin Teske