Uchwała Nr XXXIX/241/2021 w sprawie przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą

Uchwała nr XXXIX.241.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 16:40:59.
Uchwała Nr XXXIX/242/2021 zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania Komisji Rolnej, Handlu i
Usług

Uchwała nr XXXIX.242.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 16:43:14.
Uchwała Nr XXXIX/243/2021 zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XXXIX.243.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 16:44:54.
Uchwała Nr XXXIX/244/2021 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała nr XXXIX.244.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 16:46:31.
Uchwała Nr XXXIX/245/2021 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2021-2027

Uchwała nr XXXIX.245.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 16:48:12.
Uchwała Nr XXXIX/246/2021 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXIII/210/2020 z
dnia 31 grudnia 2020 roku na rok 2021

Uchwała nr XXXIX.246.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 16:49:58.
Uchwała nr XXXIX/247/2021 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi wotum zaufania

Uchwała nr XXXIX.247.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 16:52:56.
Uchwała nr XXXIX/248/2021 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

Uchwała nr XXXIX.248.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 16:54:41.
Uchwała XXXIX/249/2021 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2020 r.

Uchwała nr XXXIX.249.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 16:58:12.
Uchwała Nr XXXIX/250/2021 w sprawie w sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2021– 2023

Uchwała nr XXXIX.250.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 17:00:58.
Uchwała Nr XXXIX/251/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej w Przedmieściu Bliższym

Uchwała nr XXXIX.251.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 17:03:40.
Data wprowadzenia: 2021-06-09 17:03:40
Opublikowane przez: Marcin Teske