Uchwała nr LI/310/2022 zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą

LI.310.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-06 16:50:58.
Uchwała Nr LI/311/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

LI.311.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-06 16:53:10.
Uchwała Nr LI/312/2022 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z dnia 31
grudnia 2021 roku na rok 2022

LI.312.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-06 16:55:02.
Data wprowadzenia: 2022-05-06 16:55:02
Opublikowane przez: Marcin Teske