Uchwała nr LXVII/386/2023 w przystąpienia Miasta
i Gminy Solec nad Wisłą do realizacji Programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ze
środków Funduszu Solidarnościowego

LXVII.386.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-07 22:55:14.
Uchwała Nr LXVII/387/2023 w sprawie Funduszu
Sołeckiego na rok 2024

LXVII.387.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-07 22:57:11.
Uchwała Nr LXVII/388/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

LXVII.388.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-07 22:58:39.
Uchwała Nr LXVII/389/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

LXVII.389.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-07 23:00:52 | Data modyfikacji: 2023-04-07 23:03:03.
Uchwała Nr LXVII/390/2023 w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej zmiany rodzaju miejscowości
Raj i Kolonia Raj z „Przysiółek” na
„Wieś”

LXVII.390.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-07 23:03:45.
Data wprowadzenia: 2023-04-07 23:03:45
Opublikowane przez: Marcin Teske