Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie ustalenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
 Uchwala Nr 20.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:38:41.
Uchwała Nr V/21/2011 w sprawie ustalenia planu
pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług na 2011 rok
 Uchwala Nr 21.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:39:18.
Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie ustalenia planu
pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych na 2011 rok
 Uchwala Nr 22.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:39:52.
Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie ustalenia planu
pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na
2011 rok
 Uchwala Nr 23.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:40:25.
Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2011 rok
 uchwala Nr 24.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:41:32.
Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie przystąpienia i
realizacji przez Gminę Solec nad Wisłą projektu
systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa moją
szansą
 Uchwala Nr 25.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:42:02.
Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie przyznania
rocznego dodatkowego wynagrodzenia
„trzynastki” Wójtowi za 2010
 Uchwala Nr 26.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:42:28.
Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie zmian w budżecie
na rok 2011
 Uchwala Nr 27.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:42:54.
Uchwala Nr VI/28/2011 w sprawie zamiaru likwidacji
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu
Dalszym
 uchwala nr 28.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 10:47:38.
Uchwała Nr VI/29/2011r. w sprawie otwarcia
placówek handlu detalicznego spożywczego i
zakładów gastronomicznych na terenie gminy Solec
nad Wisłą
 uchwala 29.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-08 11:31:07.
Uchwala Nr VI/30/2011 w sprawie zmian w budżecie
na rok 2011
 uchwala nr 30.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 10:53:04.
Uchwała Nr VII/31/2011 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2011
 Uchwala nr 31.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 10:54:31.
Uchwała Nr VII/32/2011 w sprawie zmian w Statucie
Gminy
 Uchwala nr 32 .pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:18:53.
Uchwała Nr VII/33/2011 w sprawie przyjęcia
Statutu Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą
 uchwala nr 33.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:22:42.
Uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie sprzedaży
mienia
 uchwala nr 34.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:24:19.
Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie funduszu
sołeckiego
 uchwala nr 35.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:27:13.
Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie przyjęcia do
Programu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Solec nad Wisłą na
lata 2011-2016
 uchwala nr 36.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:28:19.
Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie warunków
funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Solcu nad Wisłą
 uchwala nr 37.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:32:09.
Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia w oddziałach
przedszkolnych przy publicznych Szkołach
Podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą
 uchwala nr 38.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:38:00.
Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie określenia
regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Solec nad Wisłą
 uchwala nr 39.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:39:10.
Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie zmiany uchwały
Nr XIII/70/2000 z dnia 20 stycznia 2000 roku w
sprawie określenia stawek czynszu od najmu lokali
mieszkalnych
 uchwala nr 40.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:45:07.
Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad
Wisłą
 uchwala nr 41.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:45:49.
Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawi likwidacji
publicznej Szkoły podstawowej w Przedmieciu
Dalszym
 Uchwała 42.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:48:18.
Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
 Uchwała 43.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:50:51.
Uchwała Nr VIII/44/2011 w sprawie zmiany budżetu
na rok 2011r
 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:52:04.
Uchwała Nr VIII/46/2011 w sprawie zmiany Uchwała
Nr VIII/80/2004
 Uchwała 46.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:54:29.
Uchwała Nr VIII/45/2011 w sprawie sprawie
sprzedaży nieruchomoci na cele zabudowy
mieszkaniowej
 Uchwała 45.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:56:07.
Uchwała Nr VIII/47/2011 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finasowej na lata 2011-2016
 Uchwała 47.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:59:10 | Data modyfikacji: 2011-05-13 12:05:44.
Uchwała Nr VIII/48/2011 w spr. upoważnienia
Wójta do przejecia nieruchomosci
 nowa uchw.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 12:13:41.
Uchwała Nr IX/49/2011 w sprawie zmiany w
budżecie na rok 2011
 Uchwała IX49 2011.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:07:28.
Uchwała Nr IX/50/2011 w sprawie uchwalenia
ustawy Nr IX /33/2011 z dnia 29 marca 2011r.
 Uchwała IX50 2012.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:10:26.
Uchwała Nr IX/51/2011 w sprawie Określenia zasad
wynajmowania lokali gminnych.
 Uchwała IX51 2013.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:14:09.
Uchwała Nr.X/52/2011 w sprawie rospatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania Wójta enie
 Uchwała NR.52.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:29:06.
Uchwała Nr.X/53/2011 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2010r
 Uchwała NR.53.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:31:19.
Uchwała Nr.X/54/2011 w sprawie zmiany w
budżecie na 2011 rok
 Uchwała NR.54.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:35:33.
Uchwała Nr.X/55/2011 w sprawie uchylenia uchwały
XXXIII/149/09 Rady Gminy
 Uchwała NR.55.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:38:43.
Uchwała Nr.X/56/2011 w sprawie ustalenia liczby
puntów sprzedaży napojów alkoholowych
zawieraiących powyżej 4,5% alkoholu
 Uchwała NR.56.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:41:51.
Uchwała Nr.X/57/2011 w sprawie wykupu
nieruchomości
 Uchwała NR.57.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:43:21.
Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawi Zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Solec nad Wisłą
 Uchwała XI.58.11.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-13 09:43:54.
Uchwała Nr XI/59/2011 w sprawi zmian w budżecie
na 2011r
 Uchwała XI.59.11.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-13 09:49:21.
Uchwała Nr XII/60/2011 w sprawie stanowiskan Rady
Gminy Solec nad Wisłą dotyczącego utworzenia
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad
Wisłą
 uchwała0001.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-08-18 12:20:44.
UCHWAŁA NR XVI/80/2011 w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości.
 UCHWAlA NR XVI802011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:28:38.
UCHWAŁA NR XVI/81/2011 w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości
 UCHWAłA NR XVI812011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:35:18.
UCHWAŁA NR XVI/82/2011 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla
ustalenia podatku rolnego
 UCHWAŁA NR XVI822011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:38:28.
UCHWAŁA NR XVI/83/2011 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2012 dla
celów podatku leśnego
 UCHWAŁA NR XVI832011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:39:44.
UCHWAŁA NR XVI/84/2011 w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 UCHWAŁA NR XVI842011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:41:46.
UCHWAŁA NR XVI/85/2011 w sprawie opłaty
targowej
 UCHWAŁA NR XVI852011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:43:16.
UCHWAŁA NR XVI/86/2011 w sprawiezmian w budzecie
na rok 2011
 uchwała 86.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:31:58.
UCHWAŁA NR XVI/87/2011 w w sprawie:
przystąpienia Gminy Solec nad Wisłą do
realizacji projektu systemowego, finansowanego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9. . ,,Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty” Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych”.
 uchwała87.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:36:01.
UCHWAŁA NR XVII/88/2011 w sprawie ustalenia
wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla
celów podatku rolnego,podatku leśnego i podatku
od nieruchooścmi
 uchwala 88.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:22:07 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:38:55.
UCHWAŁA NR XVII/89/2011 w sprawie w sprawie
dokonania reasumpcji Uchwały Nr XVI/83/2011 Rady
Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011
roku
 uchwala 89.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:23:10.
UCHWAŁA NR XVII/90/2011 w sprawie zmiany w
budżecie na 2011 rok
 uchwala 90.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:25:41.
UCHWAŁA NR XVII/91/2011 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą na rok
2012
 uchwala 91.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:28:12.
UCHWAŁA NR XVII/92/2011 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Słuszczynie
oznaczonej nr. 406/5.
 uchwala 92.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:31:16.
UCHWAŁA NR XVII/93/2011 w sprawie powierzenia
zadań gminy z zkresu realizacji ustawy o
wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej
 uchwala 93.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:34:14.
UCHWAŁA NR XVII/94/2011 w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej nieruchomości położonych w Solcu
nad Wisłą
 uchwala 94.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:37:03.
UCHWAŁA NR XVIII/95/2011 w sprawie Uchwalenia
Budżetu na rok 2012
 Uchwala 95.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:05:32.
UCHWAŁA NR XVIII/96/2011 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finasowej Gminy na lata 2012-2017
 Uchwala 96.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:07:12.
UCHWAŁA NR XVIII/97/2011 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2011
 Uchwala 97.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:08:30.
UCHWAŁA NR XVIII/98/2011 w sprawie zmiany w
statucie Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwala 98.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:09:40.
UCHWAŁA NR XVIII/99/2011 w sprawie ustalenia
planu pracy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych na 2012 rok
 Uchwala 99.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:11:38.
Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:11:38
Opublikowane przez: Marcin Teske