Uchwała Nr XXXIII/200/2020 w sprawie przyjęcia
Planu Pracy Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na
2021 rok
 Uchwala XXXIII.200.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-07 22:44:57 | Data modyfikacji: 2021-01-07 22:48:50.
Uchwała Nr XXXIII/201/2020 w sprawie ogłoszenia
roku 2021 - Rokiem Obchodów Nadania Praw
Miejskich miastu Solec nad Wisłą
 Uchwala Nr XXXIII.201.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-07 22:53:56 | Data modyfikacji: 2021-01-08 08:34:03.
Uchwała Nr XXXIII/202/2020 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą w 2021 roku

Uchwała Nr XXXIII.202.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-08 07:54:48.
Uchwała Nr XXXIII/203/2020 w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała Nr XXXIII.203.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-08 07:58:10.
Uchwała Nr XXXIII/204/2020 w sprawie uchwalenia
Statutu Centrum Usług Wspólnych w Solcu nad
Wisłą

Uchwała Nr XXXIII.204.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:00:38.
Uchwała Nr XXXIII/205/2020 w sprawie uchwalenia
Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Solcu nad Wisłą

Uchwała Nr XXXIII.205.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:01:31.
Uchwała Nr XXXIII/206/2020 w sprawie przyjęcia
Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w
Solcu nad Wisłą

Uchwała Nr XXXIII.206.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:02:25.
Uchwała Nr XXXIII/207/2020 w sprawie nadania
Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w
Solcu nad Wisłą

Uchwała Nr XXXIII.207.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:03:07.
Uchwała Nr XXXIII/208/2020 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2020-2027

Uchwała Nr XXXIII.208.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:03:48.
Uchwała Nr XXXIII/209/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia
30 grudnia 2019 roku na rok 2020

Uchwała Nr XXXIII.209.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:04:16.
Uchwała Nr XXXIII/210/2020 - Uchwała Budżetowa
na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII.210.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:04:42.
Uchwała Nr XXXIII/211/2020 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXXIII.211.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:05:24.
Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:05:24
Opublikowane przez: Marcin Teske