Uchwała Nr LXII/356/2022 w sprawie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała nr LXII.356.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-21 19:32:01.
Uchwała Nr LXII/357/2022 w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej, ustalenia wysokości opłaty
targowej i wyznaczenia inkasentów

Uchwała nr LXII.357.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-21 19:37:42.
Uchwała Nr LXII/358/2022 w sprawie wyznaczenia
miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia
regulaminu określającego zasady handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników

Uchwała nr LXII.358.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-21 20:13:47.
Uchwała Nr LXII/359/2022 w sprawie określenia
stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej
przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu
dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Uchwała nr LXII.359.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-21 20:16:43.
Uchwała Nr LXII/360/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

Uchwała nr LXII.360.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-21 20:25:12.
Uchwała Nr LXII/361/2022 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z
dnia 31 grudnia 2021 roku na rok 2022

Uchwała Nr LXII.361.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-21 20:27:16.
Uchwała Nr LXII/362/2022 w sprawie pokrycia
części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała nr LXII.362.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-21 20:28:45.
Data wprowadzenia: 2022-12-21 20:28:45
Opublikowane przez: Marcin Teske