Uchwała Nr LXXIII/412/2023 w sprawie:
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji z siedzibą w Radomiu informacji o
kandydacie na ławnika

Uchwała Nr LXXIII.412.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-03 19:21:54.
Uchwała Nr LXXIII/413/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała Nr LXXIII.413.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-03 23:12:41.
Uchwała Nr LXXIII/414/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała Nr LXXIII.414.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-03 23:13:10.
Uchwała LXXIII/415/2023 w sprawie: uchylenia
uchwały Nr LXXII/411/2023 Rady Miejskiej w Solcu
nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego

Uchwała Nr LXXIII.415.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-03 23:19:42.
Data wprowadzenia: 2023-08-03 23:19:42
Opublikowane przez: Marcin Teske