Uchwała nr III/13/2024 w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz
szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu
ich pobierania

Uchwała nr III.13.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-06-04 15:35:30.
Uchwała nr III/14/2024 sprawie: przyjęcia
„Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy
Solec nad Wisłą za rok 2023”.

Uchwała nr III.14.2024.pdf

załacznik do uchwały nr III.14.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-06-04 15:35:50.
Uchwała nr III/15/2024 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy
Domowej na lata 2024 – 2030

Uchwała nr III.15.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-06-04 15:36:12.
Uchwała nr III/16/2024 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2024-2027

Uchwała nr III.16.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-06-04 15:36:31.
Uchwała nr III/17/2024 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr LXXIX/457/2023 z dnia 28
grudnia 2023 roku na rok 2024

Uchwała nr III.17.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-06-04 15:36:57.
Data wprowadzenia: 2024-06-04 15:36:57
Opublikowane przez: Marcin Teske