Uchwała nr VIII.60.2019 w sprawie zmiany Uchwały
nr VII.57.5019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad
Wisłą

Uchwała nr VIII.61.2019 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała nr VIII.62.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027

Uchwała nr VIII.63.2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowejgminy Nr IV.35.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019

Uchwała nr VIII.64.2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji

 Uchwała nr VIII.60.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-07 19:24:36 | Data modyfikacji: 2019-05-07 19:26:16.
Data wprowadzenia: 2019-05-07 19:24:36
Data modyfikacji: 2019-05-07 19:26:16
Opublikowane przez: Marcin Teske