Uchwała Nr LIV/321/2022 w sprawie przyjęcia
„Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy
Solec nad Wisłą za rok 2021”

LIV.321.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-07 20:09:05.
Uchwała Nr LIV/322/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

LIV.322.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-07 20:15:42.
Uchwała Nr LIV/323/2022 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z dnia 31
grudnia 2021 roku na rok 2022

LIV.323.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-07 20:19:35.
Uchwała nr LIV/324/2022 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi wotum zaufania

LIV.324.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-07 20:23:50.
Uchwała nr LIV/325/2022 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.

LIV.325.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-07 20:24:52.
Uchwała nr LIV/326/2022 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2021 r.

LIV.326.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-07 20:25:39.
Data wprowadzenia: 2022-07-07 20:25:39
Opublikowane przez: Marcin Teske