Uchwała Nr XXXI/184/2020 w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 Uchwała Nr XXXI.184.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:26:30 | Data modyfikacji: 2020-12-04 18:48:03.
Uchwała Nr XXXI/185/2020 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2020-2027
 Uchwała Nr XXXI.185.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:27:36 | Data modyfikacji: 2020-12-04 18:49:37.
Uchwała Nr XXXI/186/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia
30 grudnia 2019 roku na rok 2020
 Uchwała Nr XXXI.186.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:28:26 | Data modyfikacji: 2020-12-04 18:51:01.
Uchwała Nr XXXI/187/2020 w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na pokrycie
części wydatków związanych z realizacją
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1928W Dziurków-Słuszczyn-Walentynów na odcinku
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 w
miejscowości Dziurków do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1929W”
 Uchwała Nr XXXI.187.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:29:10 | Data modyfikacji: 2020-12-04 19:54:08.
Uchwała Nr XXXI/188/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres
dłuższy niż 3 lata położonego w Solcu nad
Wisłą ul. Słoneczna 2 oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na czas dłuższy niż 3 lata
 Uchwała Nr XXXI.188.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:30:39.
Uchwała Nr XXXI/189/2020 w sprawie w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na
okres dłuższy niż 3 lata położonego w
miejscowości Pawłowice nr 85 oraz odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na czas dłuższy niż 3 lata
 Uchwała Nr XXXI.189.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:31:57.
Uchwała Nr XXXI/190/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres
dłuższy niż 3 lata położonego w Solcu nad
Wisłą ul. Słoneczna 2 oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na czas dłuższy niż 3 lata
 Uchwała Nr XXXI.190.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:33:34 | Data modyfikacji: 2020-12-04 20:19:33.
Uchwała Nr XXXI/191/2020 w sprawie powołania
doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Solcu
nad Wisłą
 Uchwała Nr XXXI.191.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:35:34.
Uchwała Nr XXXI/192/2020 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
 Uchwała Nr XXXI.192.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:36:52.
Uchwała Nr XXXI/193/2020 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna dla celów
wymiaru podatku leśnego na rok 2021
 Uchwała Nr XXXI.193.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:41:21.
Uchwała Nr XXXI/194/2020 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Solec nad
Wisłą
 Uchwała Nr XXXI.194.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:42:41.
Uchwała Nr XXXI/195/2020 w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXXI.195.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:43:42.
Uchwała Nr XXXI/196/2020 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Solec nad Wisłą
 Uchwała Nr XXXI.196.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:44:52.
Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:44:52
Opublikowane przez: Marcin Teske