Uchwała Nr LX/344/2022 w sprawie wyboru opiekuna
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
 Uchwała nr LX.344.2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-11-07 16:47:50 | Data modyfikacji: 2022-11-07 16:54:37.
Uchwała Nr LX/345/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Solec nad Wisłą

Uchwała nr LX.345.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-11-07 16:48:19.
Uchwała Nr LX/346/2022 w sprawie wyrażenia
pozytywnej opinii w sprawie uznania lasów za
ochronne położonych na terenie Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą

Uchwała nr LX.346.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-11-07 16:48:47.
Uchwała Nr LX/347/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

Uchwała nr LX.347.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-11-07 16:49:17.
Uchwała Nr LX/348/2022 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z dnia 31
grudnia 2021 roku na rok 2022

Uchwała nr LX.348.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-11-07 16:50:00.
Data wprowadzenia: 2022-11-07 16:50:00
Opublikowane przez: Marcin Teske