Uchwała Nr III.22.2018 w sprawie ustanowienia
Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci
i uczniów w ramach programu Posiłek w szkole i w
domu
 Uchwała Nr III.22.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:15:39.
Uchwała Nr III.23.2018 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej przez osoby
objęte rządowym programem Posiłek w szkole i w
domu
 Uchwała Nr III.23.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:17:04.
Uchwała Nr III.24.2018 w sprawie zmiany Statutu
Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwała Nr III.24.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:18:07.
Uchwała Nr III.25.2018 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVI.241.2018 z dnia 29
grudnia 2017 roku na rok 2018
 Uchwała Nr III.25.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:23:21.
Uchwała Nr III.26.2018 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2018-2027
 Uchwała Nr III.26.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:25:06.
Uchwała Nr III.27.2018 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Solec nad Wisłą w 2019 roku
 Uchwała Nr III.27.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:26:15.
Uchwała Nr III.28.2018 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez w właścicieli nieruchomości
zamieszkąłych położonych na terenie Gminy
 Uchwała Nr III.28.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:27:22.
Uchwała Nr III.29.2018 w sprawie określenia
warunków i trybu składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpoadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
 Uchwała Nr III.29.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:28:34.
Uchwała Nr III.30.2018 w sprawie wyrazenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
 Uchwała Nr III.30.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:31:39.
Uchwała Nr III.31.2018 wpsrawie wyrazenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
 Uchwała Nr III.31.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:35:09.
Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:35:09
Opublikowane przez: Marcin Teske