Uchwała nr LXV/370/2023 w sprawie ustalenia
stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej
przy obliczeniu zwrotu kosztów przewozu dzieci,
młodzieży, uczniów do placówek oświatowych

Uchwała Nr LXV.370.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 22:58:47 | Data modyfikacji: 2023-02-07 22:59:52.
Uchwała nr LXV/371/20263 w sprawie w sprawie:
podwyższenia kryterium dochodowego dla celów
przyznawania pomocy w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych osobom spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium
wskazanych w wieloletnim rządowym programie
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023

Uchwała Nr LXV.371.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 22:59:25.
Uchwała Nr LXV/372/2023 w sprawie w sprawie
podjęcia współpracy partnerskiej z miastem
Teofipol Obwód Chmielnicki w Ukrainie, a Miastem
i Gminą Solec nad Wisłą

Uchwała Nr LXV.372.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 23:01:36.
Uchwała nr LXV/373/2023 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023

Uchwała Nr LXV.373.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 23:02:38.
Uchwała nr LXV/374/2023 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i
Finansów Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na
rok 2023

Uchwała nr LXV.374.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 23:03:09.
Uchwała nr LXV/375/2023 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług Rady
Miejskiej w Solcu nad Wisłą na rok 2023

Uchwała Nr LXV.375.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 23:03:37.
Uchwała nr LXV/376/2023 w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz Promocji Gminy Rady Miejskiej w
Solcu nad Wisłą na rok 2023

Uchwała Nr LXV.376.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 23:04:10.
Uchwała Nr LXV/377/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała Nr LXV.377.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 23:04:37.
Uchwała Nr LXV/378/2023 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr LXIII/366/2022 z dnia 30
grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała Nr LXV.378.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 23:05:01.
Uchwała Nr LXV/379/2023 w sprawie zmiany rodzaju
miejscowości Raj i Kolonia Raj z
„Przysiółek” na „Wieś”.

Uchwała Nr LXV.379.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 23:05:23.
Uchwała nr LXV/380/2023 w sprawie w wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Przedmieście Bliższe

Uchwała Nr LXV.380.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-07 23:05:48.
Data wprowadzenia: 2023-02-07 23:05:48
Opublikowane przez: Marcin Teske